Büyükşehir
21 Mayıs 2018 Pazartesi
Anasayfa > Yazarlar > Talip AKBAŞ > İlk dönem hafızlık öğretimi
Talip AKBAŞ

İlk dönem hafızlık öğretimi

10.05.2016 17:42 12 14 16 18 yazdır
Yazar : Talip AKBAŞ

Kuran-ı Kerim, ramazan ayında[1] kadir gecesi başlamak suretiyle

[2] yirmi üç yıllık bir zaman diliminde tedricen Hz. Peygamber (s.a.s)'e indirilmiştir.


3] Vahyin iniş sürecinde inen ayetlerin Hz. Peygamber tarafından ezberlenmesi yanında, vahiy kâtiplerince de çeşitli malzemeler üzerine yazılıyordu. Konuyla ilgili olarak vahiy kâtiplerinden Zeyd b. Sabit yaşadığı bir tecrübeyi şöyle anlatır; "Vahyi Rasulullah'ın huzurunda yazardım. Bitirdiğim zaman "yazdığını oku" buyururdu. Eğer ondan yazılmayan bir şey kalmışsa ekletir, fazla bir şey olursa çıkartırdı.


"[4]Kuran Rasulullah'ın gözetiminde yazı yazmaya elverişli çeşitle malzemeler üzerine yazılmıştır.


[5]Bu yöntem Kuran'ın korunmasına yönelik bir gayretin olduğunu göstermektedir. Çünkü Kuran geçici bir süreliğine değil kıyamete kadar geçerliliği olan bir kitaptır. Hiç bir tahribe uğramadan indirildiği gibi muhafaza edilmesi gerekiyordu.


Görüldüğü gibi Kuran'ın tespiti üç farklı yolla gerçekleştirilmiştir. Bunlar peygamberin ezberlemesi, kâtiplerin yazıya aktarmaları ve mukabele ederek tashih edilmesi şeklinde olmuştur. Karşımıza çıkan gerçeklik ise Kuran'ın muhafazasında ilk sırayı hıfz etmek yani hafızlık yöntemi almaktadır. Kuranı bir sonraki nesillere aktarmanın en etkili yolu hafızlık yöntemidir.


Hz Peygamber, her daim Kur'an okumaya ve ezberlemeye teşvik etmiştir.[6] Bu da Kuran'ı ezberleyenlerin sayısını arttırmıştır. Onun teşvik içeren bir kaç hadisini burada zikretmek gerekir.


"Ümmetimin en şereflileri Kur'an'ı ezberleyenlerdir."[7]


"Kim çocuğuna harflere ve satırlara bakarak Kur'an okumayı öğretirse, onun geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır; aynı işi kim ezberden yaparsa Allah onu ayın on dördü gibi parlak bir surette haşreder. Çocuğuna "oku" denir. Çocuk bir ayet okuduğu zaman ebeveyni bir derece yükselir. Kur'an'dan çocuğun bellediği son ayete kadar bu işlem böylece tekrarlanır."[8]


"Kur'an'ı okuyunuz, gerçek şu ki Allah Kur'an'ı ezberleyen kişiye azap etmez. Kur'an Allah'ın ziyafetidir. Bu ziyafete katılan güvence içinde olur. Kur'an'ı sevene müjdeler olsun."[9]


Kur'an'ı ezbere bilen Sahabelere "Kurraü'l-Ashab"[10] deniliyordu. 


Bu isimle anılan Sahabelerinsayısı hakkında farklı rivayetler olmakla beraber, yaşanan bazı tarihi olaylar bunların sayılarının azımsanmayacak kadar çok olduğunu göstermektedir. Sadece Bir-i Maun olayında şehit edilen Kurra sayısı yetmiştir.


[11]Ayrıca Yemame vakasında yedi yüz civarında hafız sahabenin şehit edilmiş olabileceği kaydedilmektedir.


[12] Bütün bunlar Hz. Peygamber döneminde hafızlık müessesesinin çok canlı olduğunu ve çok sayıda hafız yetiştirildiğini göstermektedir. Medine'de kurulan Suffa okulunun yanında Daru-l Kurra adıyla bir mektep daha oluşturuldu.


[13]Hicretin ikinci yılında kurulan Daru-l Kurra Kuran metinlerinin ezberlendiği, manasının öğrenildiği ve hayatta tatbik edildiği merkez haline geldi.[14]


[1] Bakara, 2/185.

[2] Kadir, 97/1.

[3] Köksal, M. Asım,İslam Tarihi Şamil Yayınevi İstanbul 1989, cilt : 3, s.43.

[4]Köksal, M. Asım,  a.g.e, s.43.

[5] Demirci, Muhsin, Tefsir Usulü ve Tarihi, MÜİFV Yay. İst.2001  s.83-87.

[6] Akyüz Vecdi, Bütün Yönleri ile Asr-ı Saadette İslam, Beyan Yayınevi İst. 1994 cilt:4, s.422-423.

[7] Münavi, Feyzü'lKadir,Darü'l-Marifet, Beyrut, trsz, cilt:1 s.522.

[8] Heysemi,Mecmeu'z- Zevaid, Darü'l-Fikr, Lübnan, 1994, cilt:7 s. 165-166.

[9] Sünen-i Darimi, (Terc: Aydınlı, Abdullah), Madve Yay. İst. 1996, cilt:6, s. 394-396.

[10] İbn-i Hacer El Askalani, Fethü-l Bari, Darü'l-Fikr, Lübnan, 1993, cilt 9, s.42.

[11]Köksal, M. Asım, İslam Tarihi cilt 10-11, s. 33-47.

[12] Karaçam İsmail, Sonsuz Mucize Kuran, s. 93.

[13] Akyüz Vecdi, ( Editör.) Bütün yönleriyle Asrı Saadette İslam, cilt 4, s. 428.

[14] Hamidullah, Mmuhammed, İslam Peygamberi cilt 2, s. 699.

Yazarın Son Yazıları
Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.